Týdenní plán od 22. 10. do 26. 10. 2012

Český jazyk                                                             

 • Význam slov.
 • Slovesa (způsoby).
 • Slovní druhy a vyjmenovaná slova.                  
 • Učebnice str.28-30.

Český jazyk – sloh

 • Vypravování.

Český jazyk a literatura

 • Povídka a ilustrátoři.
 • Referáty z knih.
 • Čítanka str. 26-29.

Anglický jazyk

 • Halloween – slovní zásoba.
 • Prepositions in, on at.
 • Pracovní sešit str. 16-17.
 • Slovíčka 2. A, B.

 Matematika

 • Římské číslice, zápis a čtení.
 • Jednoduché slovní úlohy.
 • Zlomky.
 • Učebnice str. 46-49.

Vlastivěda

 • Rakousko-Uhersko (dualismus).
 • Učebnice str. 18-19.

Přírodověda

 • Sluneční soustava.
 • Vesmír, pokračování, prezentace planet.

Pracovní činnosti

 • Výrobek z krepového papíru – svítilna.

Výtvarná výchova

 • Podzimní prázdniny.

Hudební výchova

 • Zpěv písní k pohádce.

Tělesná výchova

 • Šplh o tyči.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Do PV (na středu) donést malou zavařovací sklenici a čajovou svíčku.
 2. Od čtvrtka 25. 10 do 26. 10. jsou podzimní prázdniny.
 3. Pokud najdete rekvizity do naší pohádky, doneste (nákupní košíky, prostěradla, kostýmy…).
 4. 31. 10. se bude u školy v 18.00 hodin konat Halloween pro děti a rodiče z nižšího stupně (připravujte masku).
 5. Doplaťte prosím SRPDŠ 150 kč a ZAV 150 Kč.
 6. Ve čtvrtek 1. listopadu s dětmi přespíme ve škole, informace pošlu EL-KOU.
 7. Ve čtvrtek 8. listopadu vystoupení skupiny MARBO – vybírám 30 Kč.
 8. Dejte do pořádku brusle, koncem listopadu pojedeme do Krnova na první bruslení.
 9. Informace a známky kontrolujte pravidelně na EL-CE.

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ!!!

JAZYK ČESKÝ MATEMATIKA ANGLIČTINA
Slovesa Římské číslice Sloveso to be test
Slovesa – způsob  Římské číslice Slovíčka 2. A
Slovní druhy Zapisuj zlomky  Slovíčka 2. B
Předložky a předpony Porovnávání zlomků  Věty
Diktáty VS Hledej zlomek Věty s to be
Online cvičení Online cvičení Sloveso to be zápor
Určování sloves Násobilka na čas Halloweenská slovíčka
PŘÍRODOVĚDA VLASTIVĚDA Halloweenská hra
Sluneční soustava Rakousko Uhersko Halloween – dýně
Planety Národ sobě  Oběšenec Halloween
Sluneční soustava – test Video  
Seřaď planety Video  

 

Pravidla českého pravopisu online ZDE.

Pravidla silničního provozu si děti procvičí ZDE.

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top