Týdenní plán od 29. 10. do 2. 11. 2012

Český jazyk

 • Slova s citovým zabarvením, synonyma a antonyma.
 • Vyjmenovaná slova.
 • Slovní druhy.
 • Slovesa

Český jazyk – sloh

 • Vypravování.

Český jazyk a literatura

 • Plynulé čtení s porozuměním.
 • Pokračování v čítance.
 • Referáty z knih.

Anglický jazyk

 • To be, long form.
 • Pracovní sešit str. 18-19.
 • Halloween, písničky a slovní zásoba.
 • Projekt „Stašidelný dům“.

Matematika

 • Římské číslice.
 • Zlomky.
 • Obsahy čtverce a obdelníku.

Vlastivěda

 • Hospodářský růst českých zemí.
 • Nové uspořádání společnosti.
 • Učebnice str. 21-24.

Přírodověda

 • Střídání dne a noci, ročních období.
 • Měsíc.
 • Příprava referátů k sluneční soustavě.
 • Učebnice str. 31-33.

Pracovní činnosti

 • Vyřezávání dýní.

Výtvarná výchova

 • Vyřezávání dýní.

Hudební výchova

 •  Zpěv písní k pohádce.

Tělesná výchova

 • Šplh o tyči.

Informatika

 • Dotazník „Minisčítání“.
 • ZAV.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Ve středu 31. 10. v 18.00 hodin Halloween pro děti, informace zde.
 2. Na úterý donést nožíky a lžičky, budeme vyřezávat dýně podle šablon.
 3. Ve čtvrtek 1. 11. spíme ve škole, informace jsem zaslala EL-KOU.
 4. Vybírám 30 Kč na skupinu Marbo (8. listopadu).
 5. Doplaťte prosím SRPDŠ 150 kč a ZAV 150 Kč.
 6. Noste rekvizity a kostýmy do pohádky.
 7. Informace a známky kontrolujte pravidelně na EL-CE.
 8. Dejte do pořádku brusle, koncem listopadu pojedeme do Krnova na první bruslení.

Regína Hajná, třídní učitelka

 

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ!!!

JAZYK ČESKÝ MATEMATIKA ANGLIČTINA
Slovesa – způsob Římská číslice Slovíčka 2. B
Určování sloves Zapisuj zlomky Věty s to be
Diktáty VS Hledej zlomek Sloveso to be zápor
Slovní druhy Online cvičení Doplň 
Online cvičení Násobilka na čas Halloween – dýně
Test Letopočty To be
PŘÍRODOVĚDA VLASTIVĚDA Oběšenec Halloween
Sluneční soustava – test Národ sobě Halloweenská hra
Měsíc Hospodářský růst Halloweenská slovíčka
Pohyby Země Opakování Scary skeleton píseň

 

Pravidla českého pravopisu online ZDE.

Pravidla silničního provozu si děti procvičí ZDE.

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top