Týdenní plán od 22. 1. do 26.1. 2024

Čtení

 • Procvičování čtení, skládání slov a krátkých vět
 • Procvičování slov s písmenkem š
 • Vyvození R, r
 • Čtení s porozuměním
 • Sl. str. 39 – 47

Psaní

 • Písanka str. 36 – 40
 • Opakování psacích písmen, slabik a vět – přepis, diktát

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 9
 • Rozklad čísel
 • Slovní úlohy
 • PS str. 38 – 42

Prvouka

 • Člověk – denní režim a stravování
 • Zásady správného chování u jídla

Pracovní vyučování

 • Bruslení

Výtvarná výchova

 • Malba – sněhuláci

Hudební výchova

 • Nácvik písně

Tělesná výchova

 • Basketbal
 • Bruslení
matematika čtení prvouka
sčítání a odčítání do 8 Hláska a písmenko R Lidská výživa
Sčítání a odčítání – kolo Čtení s porozuměním Zdravé a nezdravé potraviny
Sčítání a odčítání do 9 Co je na obrázku? Zdravé a nezdravé jídlo – Práskni krtka
Sčítání a odčítání do 9 – Práskni krtka Doplň ztracené písmenko Denní režim
Věty s porozuměním Denní činnosti
Věty s porozuměním – r Čistota
Back To Top