Týdenní plán od 29. 1. do 2. 1.

Čtení

 • Procvičování čtení, skládání slov a krátkých vět
 • Procvičování slabik a slov s R, r
 • Čtení s porozuměním
 • Slabikář str. 43 – 47

Psaní

 • Opakování psacích písmen, slabik a slov
 • Písanka str. 38 – 39

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru 0 – 9
 • Rozklad čísel
 • Slovní úlohy
 • PS str. 40 – 42

Prvouka

 • Člověk – denní režim a stravování
 • Zásady správného chování u jídla

Pracovní vyučování

 • Příprava zdravé svačinky – kuchyňka

Výtvarná výchova

 • Návštěva kina – Esa z pralesa 2

Hudební výchova

 • Opakování písní, pohyb podle hudby

Tělesná výchova

 • Pohybové hry
 • Trenéři
matematika čtení prvouka
Pexeso – sčítání Čtení s porozuměním Lidské tělo
Pexeso odčítání Čtení s porozuměním 2 Zdravé potraviny
Rozklad čísel Doplň ztracené písmenko Hejbni kostrou
Sčítání do 9 Čteme slova podle obrázků 1 Teo se učí o jídle
Pro pokročilé čtenáře
Čteme slova podle obrázků
Back To Top