Týdenní plán od 15. 1. do 19. 1. 2024

Čtení

 • Procvičování čtení
 • Skládání slabik, slov, vět
 • Vyvození písmene K, k, Š, š
 • Slabikář str. 33 – 39

Psaní

 • Psaní slabik a slov s písmenem s
 • Nácvik písmene p
 • Písanka str. 29 – 34

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru 0 – 8
 • Rozklad čísel
 • Slovní úlohy
 •  Číslice 9
 • PS str. 31 – 35

Prvouka

 • Člověk – části lidského těla
 • Denní režim, zdravé stravování

Pracovní vyučování

 • Člověk – skupinová práce

Výtvarná výchova

 • Já v zimě – malba, koláž

Hudební výchova

 • Hra na tělo
 • Nácvik písně

Tělesná výchova

 • Trenéři
 • Bruslení
matematika čtení prvouka
Uspořádej čísla Hláska a písmenko K Části dne
Orientace na číselné ose Hláska a písmenko Š Zdravé a nezdravé potraviny
Rozklad čísel Čteme s porozuměním Denní režim
Sčítání a odčítání do 8 Vyber správné slovo Zdraví prospěšné potraviny
Porovnávání čísel do 9 Doplň správné písmenko Kvíz – denní činnosti
Rozklad čísel do 9 Dokonči větu
Back To Top