Týdenní plán od 21.4. do 25.4.

 

Český jazyk

 • Podmět a přísudek
 • Vyjmenovaná slova
 • Vzory podstatných jmen

Český jazyk – sloh

 • Popis velikonočního pondělí

Anglický jazyk

 •   What´s the weather like today?

Matematika

 • Zlomky
 • Celek, část, zlomková čára
 • Geo – rýsování obdélníka a čtverce, výpočet obvodů

Vlastivěda

 • Jan Hus, Jan Žižka
 • Jiří z Poděbrad

Přírodověda

 • Ekosystém potok a řeka

Pracovní činnosti

 • Leporelo

Výtvarná výchova

 • Jarní květina

Hudební výchova

 • Hodina s bubnováním

Tělesná výchova

 • Dopravní výchova

Doplňující informace pro rodiče

Informace o dopravním hřišti na Elce!

Připravujte se na 30. dubna – Slet všech čarodějnic žáků I.stupně naší školy v parku!

Nezapomínejte na třídní fond. Kontrolujte Elku.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

 

Back To Top