Týdenní plán od 14.4. do 18.4.

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova
 • Podmět několikanásobný

Český jazyk – sloh

 • Přání

Anglický jazyk

 • Přítomný čas průběhový

Matematika

 • Obvody geom. tvarů ve slovních úlohách
 • Písemné příklady do milionu

Vlastivěda

 • Život ve středověkém městě

Přírodověda

 • Pracovní list

Pracovní činnosti

 • Pokojové květiny

Výtvarná výchova

 • Ilustrace k učivu vlastivědy

Hudební výchova

 • Hudební teorie, poslech

Tělesná výchova

 • Překážková dráha, míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

Od 17.dubna velikonoční prázdniny – vyučování opět ve středu 23.dubna.Pšeji všem pěkné jarní svátky.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Back To Top