Týdenní plán od 28.4. do 2.5.

Český jazyk

 • Procvičování mluvnice

Český jazyk – sloh

 • Nevyučuje se

Anglický jazyk

 • Nevyučuje se

Matematika

 • Procvičování písemných příkladů
 • Zlomky

Vlastivěda

 • Prac. listy k učivu

Přírodověda

 • Nevyučuje se

Pracovní činnosti

 • Nevyučuje se

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Dopravní hřiště

Doplňující informace pro rodiče

  28.4. návštěva dopravního hřiště, středa 30.4. čarodějnické oslavy celé dopoledne.

1.května – stát. svátek, 2.května –  ředitelské volno

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Back To Top