Týdenní plán od 14. do 18. prosince 2009

Čtení

 • Slabikář str. 32-35
 • Noviny a novinky
 • hláska a písmeno V
 • fólie 10a, 10b
 • nacvičujeme čtení předložkových vazeb (na ledu, u Jany, do lesa…)
 • čteme plynule, zřetelně, hlasitě
 • dbáme na správné čtení dlouhých samohlásek

Psaní

 • Písanka str. 8-13
 • písmana v, y, V
 • opis, přepis
 • doplňování chybějících znamének

Matematika

 • PS 1. str.32, PS 2. str. 1,2
 • sčítání a odčítání v oboru čísel 0-6
 • číslo a číslice 7
 • fólie – úkol 8-10

Prvouka

 • návštěva mateřské školy
 • zvířata v zimě

Pracovní vyučování

 • vánoční ozdoby

Výtvarná výchova

 • vánoční přání

Hudební výchova

 • koledy

Tělesná výchova

 • přihrávka jednoruč
 • cvičení na stanovištích

Doplňující informace pro rodiče

 • 15. 12. – půjdeme společně nakupovat do dílny Harmonie, doporučuji přinést 20-30 Kč
 • 16. 12. – navštívíme kamarády v mateřské škole
 • 17. 12. – vánoční koncert ve škole, vstupné 30 Kč
 • 21. a 22. prosince se ještě učíme. V pondělí půjdeme krmit zvířátka do lesa (nad vodárnu). Pokud můžete, připravte dětem suché pečivo… Vycházka bude na 2 hodiny, dejte dětem vhodné oblečení. V úterý se budeme učit 2 hodiny a po velké přestávce si uděláme vánoční besídku.

 

               Jitka Hlaváčková, třídní učitelka                         

Back To Top