Týdenní plán od 14. do 18. listopadu

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po b, procvičování, odůvodňování
 • Používání slov ve větách – význam
 • Slova souznačná
 • Vyjmenovaná slova po L
 • str. 43-49

Sloh

 • Vyprávění podle osnovy.

Čtení a psaní

 • Plynulé čtení s porozuměním.

Anglický jazyk

  Matematika

  • Násobení a dělení
  • Písemné sčítání a odčítání
  • Slovní úlohy
  • Příklady se závorkami
  • Rovnoběžné a různoběžné přímky
  • str. 49-52
  • Minutovky str. 28, 30

  Prvouka

  • Orientace v krajině
  • str. 18-19.
  • PS str. 22.

  Pracovní činnosti

  • Nevyučuje se

  Výtvarná výchova

  • Ilustrace k pohádce

  Hudební výchova

  • Opakování not
  • Zpěv písní

  Tělesná výchova

  • Míčové hry – přihrávka jednoruč, obouruč
  • Střelba na koš

  Doplňující informace pro rodiče

  Ve čtvrtek 17. listopadu je státní svátek.

  Back To Top