Týdenní plán od 14. do 18. dubna 2014

Český jazyk

 • Párové souhlásky na konci slov – b-p a d-t
 • Slovní druhy – 1., 5., 7., 8. (procvičování)
 • Uč. str. 68, uč. doma str. 96 a 97

Čtení

 • Hodnocení činů hrdinů, jejich postoje, city
 • Plynulé čtení s intonací
 • Čítanka str. 48-53

Psaní

 • Psaní číslic, opakování
 • Písanka str. 5, 6

Matematika

 • Násobení a dělení 2
 • + a – do 100
 • PS str. 17-19

Prvouka

 • Domácí ptáci
 • Uč. str. 54 a 55,PS str. 62

Pracovní vyučování

 • Prázdniny

Výtvarná výchova

 • Prázdniny

Hudební výchova

 • Hra na tělo
 • Nácvik písně Teče voda proti vodě – 2. a 3. sloka

Tělesná výchova

 • Cvičení s lavičkami a na lavičkách, slalom s překonáváním překážek

Doplňující informace pro rodiče

 • 16. 4. – zdobení perníčků s paní Blahutovou.
 • 17. a 18. 4. velikonoční prázdniny.
 • 22. 4. ředitelské volno.
 • Provádějte pravidelnou kontrolu pouzder a pomůcek  na vyučování.

PROCVIČUJ SI UČIVO

Jazyk český Matematika Prvouka
 Párové souhlásky  Poklad kapitána Flinta Drůbež
 B – P  Násobení 2 Jaro – opakování
 D – T  Dělení 2 Ptáci – poznávačka
   Tučňáci Křížovka
     

Pravidla českého pravopisu ZDE

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka.

Back To Top