Týdenní plán od 21. do 24. května 2012

Český jazyk

 • Předložky a spojky
 • Procvičování vyjmenovaných slov
 • Procvičování probraných slovních druhů
 • Uč.  str. 121, 122
 • Čtení – rychlé, plynulé a bezchybné čtení
 • Psaní – opis, přepis
 • Sloh – popis hračky

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Násobení a dělení v oboru násobilky
 • Písemné násobení jednociferným číslem
 • Dělení mimo obor násobilky
 • Konstrukce trojúhelníku

Prvouka

 • Lidské tělo a jeho stavba, vnitřní orgány
 • Uč. str. 68, PS str. 61, 62

Pracovní činnosti

 • Jednoduché pracovní postupy a operace – lisování rostlin – herbář

Výtvarná výchova

 • Pták – muchláž (dokončení)

Hudební výchova

 • Notový záznam, procvičování not c1-c2

Tělesná výchova

 • Pěstovat pevnou vůli, překonávat nepříjemné pocity a únavu, důvěra ve vlastní sílu – běh na dlouhé tratě

Doplňující informace pro rodiče

 • V případě příznivého počasí budeme chodit v hodinách TV ven, prosím o vhodnou obuv dětí.
 • Školní výlet – uskuteční se 5. a 6. června, cena 250 Kč, nutný spací pytel a karimatka, podrobnosti dostanou děti včas ve škole, obědy odhásím hromadně.
 • 22. 5. – focení tříd   

   

   

   

   

   

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

 

Back To Top