Týdenní plán od 28. května do 1. června 2012

Český jazyk

 • Spojky, částice a citoslovce
 • Procvičování vyjmenovaných slov
 • Opakování mluvnických kategorií podst. jmen a sloves
 • Uč. str, 122-126
 • Čtení – čtení s přednesem, čtení s porozuměním
 • Psaní – opis a přepis, adresa
 • Sloh – krátký dopis

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Jednotky času
 • Procvičování násobení a dělení, sčítání a odčítání
 • Rovinné obrazce

Prvouka

 • Vnitřní orgány
 • Kostra a svaly
 • Uč. str. 68, PS str. 62 a 63

Pracovní činnosti

 • Herbář

Výtvarná výchova

 • Barevný svět – libovolná technika

Hudební výchova

 • Deklamace říkadel
 • Polka, polkový krok

Tělesná výchova

 • Běh na dlouhé tratě
 • Hod kriketovým míčkem

Doplňující informace pro rodiče

 • 1. 6. – atletický pětiboj v parku (svačina, pití, vhodná obuv a oděv)
 • Denně procvičujeme učivo na závěrečné testíky.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top