Týdenní plán od 14. 9. do 18. 9. 2015

 

Český jazyk

 • Opakování nauky o slově
 • Stavba slova (kořen, předpona, přípona)

Český jazyk – sloh

 • Vypravování

Anglický jazyk

 • Welcome back.
 • Alphabet.

Matematika

 • Procvičování násobení a dělení
 • Zaokrouhlování
 • Numerace do 1000
 • Jednotky délky
 • G – rovnoběžky (nutno mít 2 pravítka)

Vlastivěda

 • ČR
 • Státní svátky, památná místa

Přírodověda

 • Neživá příroda
 • Vzduch, voda

Pracovní činnosti

 • Práce s přírodním materiálem (suché pecky ze švestek, meruněk, dýní apod.)

Výtvarná výchova

 • Malba vycházející z představy a skutečnosti (pohád. postava)

Hudební výchova

 • Noty – značky pro tóny

Tělesná výchova

 • Plavání

Doplňující informace pro rodiče

1. Ve středu začínáme jezdit plavat. 1. a poslední hodinu se vždy budeme učit.

2. Ve čtvrtek 17.9. se konají společné třídní schůzky v 16.15 hod.

3. Pořiďte dětem lenochy do geometrického sešitu.

Odkazy na procvičování učiva

 

Matematika Český jazyk Angličtina   
Závody – násobení Procvičuj Alphabet   
Formule – dělíme Vyber správně Najdi   
Jednotky délky Kořen slova Welcome – song
Zaokrouhluj

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top