Týdenní plán od 14. 9. do 18. 9. 2015

Čtení

 • Procvičování hlásek a písmen a,A, o, O
 • Vyvození hlásek a písmen e, E a u, U
 • ŽA str. 5, 6

Psaní

 • Psaní s říkankou
 • Písanka str. 8-12

Matematika

 • Číselná řada, číslice
 • Pojmy nad, pod, vlevo , vpravo
 • PS str. 6-9

Prvouka

 • Ve škole – chování o přestávce, poznáváme školu

Pracovní vyučování

 • Práce s plastelínou

Výtvarná výchova

 • Pruhy a proužky – kresba (tričko)

Hudební výchova

 • Pohyb s hudbou
 • Zlatá brána

Tělesná výchova

 • Pohybové hry
 • Základní polohy, reakce na signály

Doplňující informace pro rodiče

 • 17. 9. naše třída nemá třídní schůzku.
 • Procvičujte s dětmi skládání písmen.
 • Denně kontrolujte pouzdro – ostrouhané pastelky, tužky (číslo 1, 2), nůžky.

Procvičuj si učivo

Čtení Matematika  Prvouka
Hláska a písmeno E Počítáme do 5 Jsem školák
Hláska a písmeno U    
Orientace v prostoru    
     
     

Jitla Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top