Týdenní plán od 21. 9. do 25. 9. 2015

 

Český jazyk

 • Věta jednoduchá a souvětí
 • Abeceda

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba

Matematika

 • Řešení slovních úloh o n-více, o n-méně
 • Násobení a dělení 2,3,4,5
 • Geometrie – bod, polopřímka, přímka

Prvouka

 • Cesta do školy
 • Dopravní výchova – značky, vybavení kola

Pracovní činnosti

 • Práce se stavebnicí

Výtvarná výchova

 • Ilustrace ke knize

Hudební výchova

 • Pekla vdolky, rytmizace říkadel

Tělesná výchova

 • Překážková dráha, míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

Do geometrie potřebujeme pravítko dlouhé 30 cm, tužku pentilku, lenoch velký s linkami.

Nezapomeňte na domácí přípravu a kontrolu obalených učebnic.

Letos se budou sbírat jen staré baterie a víčka.

Se školním řádem se mohou všichni rodiče podrobně seznámit na stránkách školy.

Dagmar Vopelkova, třídní učitelka

Procvičování učiva

Matematika Jazyk český Prvouka Angličtina
Počítej Doplňuj Procvič si Numbers
      Numbers 1
      Balónky
Back To Top