Týdenní plán od 21. 6. do 30. 6. 2021

Český jazyk

 • Opakování a procvičování učiva
 • Sloh – dopis (Kde chci prožít prázdniny)
 • Čtení – zápis o knize ve ČD

Anglický jazyk

 • Collin in Computerland

Matematika

 • Jednotky délky, hmotnosti, objemu a času – zopakování
 • G – opakování učiva

Prvouka

 • Rozmanitost života v přírodě

Pracovní činnosti

 • Úklid třídy

Výtvarná výchova

 • Výlet – výtvarné zpracování

Hudební výchova

 • Základy hudební nauky, poslech
 • Hudební improvizace

Tělesná výchova

 • Plavání
 • Skok do dálky

Doplňující informace pro rodiče

 1. Připravte učebnice k odevzdání
 2. Sledujte zprávy v Edupage.
 3. Omlouvejte absenci dětí.
 4. V úterý 29. 6. po 1. vyuč. hod. jedeme na plavání. 1. a 5. hodinu máme výuku dle rozvrhu.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Back To Top