Týdenní plán od 14. 6. do 18. 6. 2021

Český jazyk

 • Věta jednoduchá a souvětí
 • Slovní druhy – opakování
 • Psaní – písanka str. 31, 32 – úhledné písmo
 • Čtení – rychlé, plynulé  a bezchybné, dílna

Anglický jazyk

 • Collin in Computerland

Matematika

 • Pamětné sčítání a odčítání do 1 000
 • Písemné násobení dvojciferných a trojciferných čísel jednociferným  činitelem
 • Dělení a násobení v oboru násobilky
 • G – opakování učiva

Prvouka

 • Rozmanitost života v přírodě
 • Školní výlet

Pracovní činnosti

 • Návštěva cukrárny – školní výlet

Výtvarná výchova

 • Výtvarné zachycení přírody, tráva – kresba tužkou

Hudební výchova

 • Základy hudební nauky, poslech
 • Hudební improvizace

Tělesná výchova

 • Plavání
 • Školní výlet – Štramberk, Kopřivnice

Doplňující informace pro rodiče

 1. Zkontrolujte pomůcky.
 2. Sledujte zprávy v Edupage.
 3. Omlouvejte absenci dětí.
 4. V úterý 15. 6. po 1. vyuč. hod. jedeme na plavání. 1. a 5. hodinu máme výuku dle rozvrhu.
 5. V pátek 18. 6. je školní výlet.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Back To Top