Týdenní plán od 14. 5. do 18. 5.

 • 5. A
 • 453× přečteno

Český jazyk

 • Větné členy
 • Společná četba

Anglický jazyk

Matematika

 • Závisle a nezávisle proměnná
 • Tělesa

Informatika

 • Práce s vyhledávačem „www.seznam.cz“ – zajímavosti k pobytu v přírodě

Vlastivěda

 • Severní Morava a Slezsko
 • Krnovsko

Přírodověda

 • Výroba železa, skla, cukru
 • Internet – železárny, sklárny, papírny v ČR

Pracovní činnosti

 • Tvoření herbáře

Výtvarná výchova

 • Sádrová kachle

Hudební výchova

 • Nácvik písně- Hlídač krav

Tělesná výchova

 • Turnaj ve vybíjené 4. a 5. tř.

Doplňující informace pro rodiče

Do výtvarné výchovy budeme potřebovat pracov. košili, případně zástěru.

Eva Rusinská, zástup tř. uč.

Back To Top