Týdenní plán od 21. 5. do 25. 5. 2012

Český jazyk

 • Souvětí, spojovací výrazy.
 • Shoda přísudku s podmětem.
 • Učebnice str. 127-130.
 • Pokračování v malém pracovním sešitu.

Český jazyk – sloh

 • Stručnost vyjadřování.

Český jazyk a literatura

 • Hlasité a plynulé čtení s porozuměním.
 • Čítanka str. 125-129.

Informatika

 • Multimediální využití počítače.

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba – sporty.
 • Otázky a odpovědi, do does.
 • Pracovní sešit str. 52-53.

Matematika

 • Zlomky.
 • Obvody a obsahy.
 • Slovní úlohy.
 • GE: síť krychle a kvádru.

Vlastivěda

 • Habsburkové.
 • Učebnice str. 45-47.

Přírodověda

 • Ekosystém rybník.
 • Rostliny a ryby.
 • Učebnice str. 64-65.

Pracovní činnosti

 • Dokončování husitských zbraní.

Výtvarná výchova

 • Husitské zbraně.

Hudební výchova

 • Poslechové činnosti.

Tělesná výchova

 • Atletika.

Doplňující informace pro rodiče

 1. V úterý 22. 5. se fotíme. Donést 25 Kč na fotku.
 2. V sobotu 26. 5. dopoledne vystoupení na zámku. Informace pošlu EL-KOU. Kostýmy a rekvizity dovezu autem. Čas upřesním v pondělí.
 3. Děti mají poškozená pravítka a kružítka do geometrie, prosím zkontrolujte a dokupte.
 4. V pondělí 28. 5. nás čeká dopravní hřiště a prohlídka Krnova. Vybírám 40 Kč (doprava a vstup do památek).
 5. Známky a informace naleznete na Moje EL-KA.

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ!!!

JAZYK ČESKÝ MATEMATIKA ANGLIČTINA
Shoda přísudku s podmětem Zlomky s Ratatouille Sloveso to be
Koncovky podst. jmen Násobení na čas Sloveso have
Diktáty  Dělení na čas Věty s have got 
Rod, pád, vzor  Seřaď zlomky  Vyhledej sport 
Shoda přísudku Sečti zlomky Sporty – přiřazování 
  Zajíc a želva Hobby
PŘÍRODOVĚDA VLASTIVĚDA Sporty
Společenstvo vod Jagellonci – video Sporty hra
  Habsburkové – video  
  Křížovka  
  Opakování – test  

 

Pravidla českého pravopisu online ZDE.

Pravidla silničního provozu si děti procvičí ZDE.

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top