Týdenní plán od 28. 5. do 1. 6. 2012

Český jazyk

 • Spojovací výrazy.
 • Shoda přísudku s podmětem.
 • Koncovky podstatných jmen.
 • Příprava na závěrečnou práci.

Český jazyk – sloh

 • Četba ukázek, vyhledávání, rozbor.

Český jazyk a literatura

 • Dramatizace textu (pohádkové představení).
 • Pokračování v čítance.

Informatika

 • ZAV.

Anglický jazyk

 • Sporty – slovní zásoba.
 • Otázky s do, does.
 • Pracovní sešit str. 54-55.

Matematika

 • Procvičování učiva.
 • Slovní úlohy.
 • Zlomky.
 • GE: síť krychle, kvádru.

Vlastivěda

 • České země po bitvě na Bílé hoře.
 • J. A. Komenský.
 • Učebnice str. 48-51

Přírodověda

 • Živočichové rybníků.
 • Ptáci a savci.
 • Ekosystém potok a řeka.
 • Učebnice str. 66-68.

Pracovní činnosti

 • Dokončení husitských zbraní.

Výtvarná výchova

 • Umělecké směry, architektura, prohlídka Krnova.

Hudební výchova

 • Instrumentální činnosti.

Tělesná výchova

 • Dopravní hřiště.

Doplňující informace pro rodiče

 1. V pondělí 28. 5. návštěva Krnova (prohlídka). Pak dopravní hřiště. Informace na EL-CE. Sraz v 7.10 u školy, návrat v 12.45 hodin ke škole. S sebou batoh, pláštěnku, svačinu, pití, drobné na útratu. Donést 40 Kč.
 2. Tento týden napíšeme závěrečné práce z matematiky a českého jazyka.
 3. Vybírám 25 Kč na fotografii.
 4. V sobotu 2. 6. po obědě vystupujeme v parku Den dětí. Sraz v 12.45 u pódia. Vše dovezu. Vystupujeme v 13.10 hodin, hrajeme jednou a pak si děti mohou užít atrakcí.
 5. V pondělí 4. 6. odjezd na školu v přírodě. Návrat v pátek 8. 6. Další informace pošlu po dětech.
 6. Známky a informace naleznete na Moje EL-KA.

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ!!!

JAZYK ČESKÝ MATEMATIKA ANGLIČTINA
Slovní druhy Zajíc a želva Sloveso to be
Shoda přísudku s podmětem Sečti zlomky Sloveso have
Podstatná jména  Násobilka na čas  Věty s have got 
Slovesa  Najdi stejné zlomky  Rozhodni 
Letadla Převody jednotek Sportovci
Koncovky podst. jmen Obvody a obsahy Věty
PŘÍRODOVĚDA VLASTIVĚDA Sporty hra
Společenstvo vod Golem – video   
  Bílá hora – video   
  Třicetiletá válka  
  Habsburkové  

Pravidla českého pravopisu online ZDE.

Pravidla silničního provozu si děti procvičí ZDE.

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top