Týdenní plán od 21. 3. do 25. 3. 2022

Český jazyk

 • Shrnutí podstatných jmen
 • Procvičení koncovek podstatných jmen
 • Pověsti – četba s porozuměním

Sloh

 • Zpráva

Matematika

 • Jednotky délky a hmotnosti
 • Slovní úlohy
 • G – obvod obdélníku, čtverce

Vlastivěda

 • Lucemburkové v Čechách
 • Karel IV.

Přírodověda

 • Ekosystém park
 • Dopravní výchova – příprava na testy

Pracovní činnosti

 • Velikonoční dekorace

Výtvarná výchova

 • Malba, kresba

Hudební výchova

 • Nácvik písně Voláme sluníčko
 • Opakování not

Tělesná výchova

 • Plavání

Doplňující informace pro rodiče

 1. V pátek 25. 3. jedeme na plavání (odj. 7.25 hod.)
 2. Sledujte zprávy na Edupage.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Back To Top