Týdenní plán od 14. 3. do 18. 3. 2022

Český jazyk

 • Procvičení koncovek podstatných jmen
 • Pověsti – četba s porozuměním

Sloh

 • Zpráva, oznámení, pozvánka

Matematika

 • Rovnice, přímá úměrnost
 • Matematický Klokan
 • Jednotky délky a hmotnosti
 • G – obvod obdélníku, čtverce

Vlastivěda

 •  České království za vlády Přemyslovců

Přírodověda

 • Ekosystém park

Pracovní činnosti

 • Pěstitelské práce

Výtvarná výchova

 • Prostorové vytváření

Hudební výchova

 • Nácvik písně
 • Opakování not

Tělesná výchova

 • Hudebně pohybové vztahy
 • Pohyb s míčem, přihrávky a střelba na branku

Doplňující informace pro rodiče

 1. Sledujte zprávy na Edupage.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Back To Top