Týdenní plán od 28. 3. do 1. 4. 2022

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova, slovní druhy – opakování
 • Shrnutí podstatných jmen
 • Pověsti – četba s porozuměním

Sloh

 • Zpráva

Matematika

 • Jednotky hmotnosti, objemu a času
 • Slovní úlohy
 • G – obvod obdélníku, čtverce, trojúhelníku

Vlastivěda

 • Karel IV.
 • Život ve středověku

Přírodověda

 • Ekosystém okolí lidských obydlí – rostliny

Pracovní činnosti

 • Velikonoční dekorace

Výtvarná výchova

 • Velikonoční dekorace

Hudební výchova

 • Opakování písní
 • Opakování not
 • Poslech B. Martinů

Tělesná výchova

 • Gymnastika
 • Pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

 1. Sledujte zprávy na Edupage.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Back To Top