Týdenní plán od 21. 3. do 25. 3. 2022

Český jazyk

 • Slovní druhy – procvičování učiva o podstatných jménech
 • Předložky
 • Ústní popis zvířete

Čtení

 • Návštěva městské knihovny
 • Plynulé čtení
 • Referáty

Psaní

 • Přepis krátkých textů

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky
 • Písemné odčítání s přechodem přes desítku
 • Číselná řada násobků
 • PS str. 10, 11

Prvouka

 • Jaro
 • PS str. 58, 59

Pracovní vyučování

 • Jarní dekorace

Výtvarná výchova

 • Jarní hry dětí

Hudební výchova

 • Sólista, orchestr

Tělesná výchova

 • Skoky snožmo, odraz snožmo, švihadla

Doplňující informace pro rodiče

 • V pátek jedeme naposledy bruslit.
 • V úterý se koná v parku benefiční koncert na podporu Ukrajiny. Info na Edu.

Učení je hra 

Jazyk český Matematika Prvouka
Předložky Opakuj ! Jarní rostliny
Vlastní jména  Sčítání a odčítání do 100 přes desítku Pexeso
Vlastní jména O kolik je číslo menší nebo větší Ptáci  na jaře
Vlastní jména Puzzle
Odčítání s přechodem
Sčítání s přechodem

 

Back To Top