Týdenní plán od 14. 3. do 18.3. 2022

Český jazyk

 • Vlastní jména měst a vesnic
 • Předložky
 • Popis zvířete

Čtení

 • Nabídka knih ze školní knihovny

Psaní

 • Opakování psaní písmene X,x
 • Psaní číslic

Matematika

 • Odčítání s přechodem přes desítku v oboru čísel do100
 • PS str. 8, 9

Prvouka

 • Květiny na jaře , vycházka
 • Stromy na jaře

Pracovní vyučování

 • Sněženka

Výtvarná výchova

 • Vyhledávání a výtvarné dotváření přírodnin na základě představ.

Hudební výchova

 • Vokální a instrumentální hry.

Tělesná výchova

 • Bruslení
 • Cvičení se švihadly.
 • Kotoul vzad, kotoul vpřed

Doplňující informace pro rodiče

 • V pátek jedeme bruslit. Roušku budeme potřebovat do autobusu.

Učení je hra

Jazyk český Matematika Prvouka
Vlastní jména zvířat a měst Opakuj ! Jaro
Předložky Odčítání s přechodem do 100 Části rostlin
Vlastní jména O kolik je číslo menší nebo větší Poznej jarní rostliny
Vlastní jména zvířat Puzzle Jarní rostliny
Vlastní jména osob Sčítání do 100
Odčítání do 100 s přechodem přes 10
Back To Top