Týdenní plán od 21. 3. do 25. 3. 2022

Český jazyk

 • Zájmena
 • Koncovky podstat. a přídav. jmen

Český jazyk – sloh

 • Reklama

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba

Matematika

 • Desetinná čísla a zlomky
 • Aritmetický průměr ve slovních úlohách
 • Převody jednotek
 • Geo – rovinné obrazce

Vlastivěda

 • Česká republika – Praha

Přírodověda

 • Povrch těla, kůže

Informatika

 • Psaní Zav

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem – vějíře

Výtvarná výchova

 • Stavby z kostek

Hudební výchova

 • Lidové písně
 • Stupnice C dur, G dur

Tělesná výchova

 • 23. 3. bruslení

Doplňující informace pro rodiče

Žáci si nebudou nechávat nic v lavicích, musí si nosit věci podle rozvrhu, někteří nemají úkolníčky.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Zájmena Desetinná čísla Kostra Vlastivěda kraje
Procvičování učiva Převody jednotek Svaly Praha
Zájmena souhrn cvičení Povrch krychle Kůže Praha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back To Top