Týdenní plán od 14. 3. do 18. 3. 2022

Český jazyk

 • Zájmena, skloňování osobních zájmen
 • Koncovky přídavných a podstatných jmen

Český jazyk – sloh

 • Reklama

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba

Matematika

 • Desetinná čísla a zlomky
 • Grafická představa zlomku – počtu procent
 • Rovinné obrazce

Vlastivěda

 • Dokončení učiva o Evropě
 • Úkoly v pracovním sešitě
 • Orientace na mapě

Přírodověda

 • Soustava opěrná a pohybová

Informatika

 • Psaní Zav

Pracovní činnosti

 • Práce s hlínou

Výtvarná výchova

 • Zvířata – volné téma

Hudební výchova

 • Lidové písně, rytmizace říkadel

Tělesná výchova

 • Gymnastika, míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

Kontrola pouzdra a hlavně denní příprava aktovky do školy podle rozvrhu.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Matematika Zájmena Kostra člověka Vlastivěda
Slovní úlohy Opakování Oběhová soustava Opakování
Počítej Druhy zájmen Opakování Opakování2
Back To Top