Týdenní plán od 21. 3. do 25. 3. 2022

Čtení

 • Procvičování čtení a skládání probraných písmen, slabik, slov, vět.
 • Hláska a písmeno Ř, CH.
 • Čtení s porozuměním.
 • Doplňkové texty.
 • Slabikář str. 27-33.

Psaní

 • Slova s dvojhláskou ou.
 • Písmeno c, slabiky a slova s c.
 • Písanka 2. díl str. 23-27.
 • Opakování psacích písmen, slabik, slov – opisy, přepisy, diktát.

Matematika

 • Upevňování sčítání a odčítání do 10.
 • Nakupování, slovní úlohy.
 • Porovnávání čísel, orientace na číselné ose.
 • Poznávání celých hodin.
 • PS str. 57-60.

Prvouka

 • Domácí a hospodářská zvířata a jejich mláďata.
 • Pozorování jarní přírody- vycházka.
 • PS str. 49.

Pracovní vyučování

 • Ovečka – dekorace.

Výtvarná výchova

 • Zvířata a jejich mláďata – dokončení práce.

Hudební výchova

 • Hudební hry a hudební hádanky.
 • Houslový klíč.
 • Procvičování písně Mláďata.

Tělesná výchova

 • Manipulace s míčem odpovídající velikosti a hmotnosti.

Doplňující informace pro rodiče

 • Kontrolujte dětem pravidelně pomůcky do vyučování – fixy na tabulku, vyčištěné fólie, ostrouhané tužky a pastelky, lepidlo!
 • Trénujte pamětné počítání, pravidelně čtěte.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ
Čtení                                           Matematika                                        Prvouka                                            
Hláska a písmenko Ch + a – do 10 Domácí zvířata
Skládej slova Slovní úlohy Jaro -ČT
Doplň písmenko Počítáme do 10 Co patří k jaru
Co je na obrázku? Učíme se hodiny Čapí pohádka
Slova s ch Vypočítej Opakujeme roční období
Procvičujeme čtení Prozkoumej čas Procvičuj části rostlin
Slovní fotbal Práskni krtka Pexeso – jarní květiny
Čtení s porozuměním Doplň číslo Hospodářská zvířata
Píšeme slova s ou Co doplníš? Zvířata a jejich mláďata
Přepis slabik Křížovky Doplň správně
Slova s ou a au Pyramidy Vyber správné roční období
Procvičujeme psaní slov
Back To Top