Týdenní plán od 21. 3. do 25. 3. 2016

Čtení

 • Už neslabikujeme, čteme plynule s intonací vět, klesáme hlasem, voláme, ptáme se.
 • Hláska a písmeno ž, Ž
 • Slabikář str. 83 až 83 až 86
 • Sloupečky na ž str. 62
 • Děti si mohou přinést svou knížku na čtení

Psaní

 • Nácvik písmen č, Č

Matematika

 • Matematické řetězce
 • Slovní úlohy
 • Sčítání a odčítání do 10 bez pomocí prstů
 • PS č. 2 str. 32, PS č. 3 str. 1, 2
 • Číselná řada 11 až 20

Prvouka

 • Velikonoce

Pracovní vyučování

 • Návštěva SVČ v Krnově
 • Velikonoční domeček

Výtvarná výchova

 • Velikonoční domeček

Hudební výchova

 • Velikonoční prázdniny

Tělesná výchova

 • Míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

23. 3. pojedeme na akci Velikonoční domeček do Krnova, informace mají děti na lístečku. Odjezd od školy v 7, 20 hod.

24.  a 25. 3. velikoční prázdniny.

28. 3. státní svátek.

Odkazy k procvičování učiva

Jazyk český Matematika Prvouka
Hláska a písmeno ž,Ž  Včelí číselná řada do 20  Velikonoce
Písmeno ž,Ž -čtení s porozuměním  Slovní úlohy  
 Kočka Minda    
 Čtení Ž    

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top