Týdenní plán od 28. 3. do 1. 4. 2016

Čtení

 

 • Čtení s porozuměním
 • Pracovní listy
 • Hláska a písmeno ř, Ř
 • Slabikář str. 85 až 88

 

Psaní

 

 • Písmeno b, B
 • Písanka str. 13, 14

 

Matematika

 

 • Číselná řada 11 až 20
 • Porovnávání čísel 11 až 20
 • Rozklad čísel např. 14 = 10 + 4
 • Sčítání a odčítání do 10

 

Prvouka

 

 • U babičky na zahradě
 • Stromy a keře na jaře
 • Na statku
 • PS str. 47, 48, 50

 

Pracovní vyučování

 

 • Ošetřování pokojových květin

 

Výtvarná výchova

 

 • Jarní hry , kresba

 

Hudební výchova

 

 • Píseň Boty, doprovod na hudební nástroje

 

Tělesná výchova

 

 • Přeskoky

 

Doplňující informace pro rodiče

8. dubna od 16 hodin proběhne v tělocvičně zábavný program s kouzelníkem a diskotékou. Jste srdečně zváni.

30. 3. zábavné dopoledne v maskách na zimním stadionu.

Odkazy k procvičování učiva

Jazyk český        Matematika Prvouka             
Písmeno Ž – čtení s porozuměním                   Číselná řada Práce na zahrádce
    Části rostlin
     
     

 

 

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top