Týdenní plán od 14. 3. do 18. 3. 2016

 

Český jazyk

 • Koncovky podstatných jmen
 • Shrnutí o podst. jménech

Český jazyk – sloh

 • Četba ukázek s porozuměním

Anglický jazyk

 • People at work
 • Time

Matematika

 • Jednotky délky a hmotnosti
 • G – osová souměrnost

Vlastivěda

 • Panovníci z rodu Přemyslovců

Přírodověda

 • Živočichové na louce
 • Shrnutí ekosystému louka

Pracovní činnosti

 • Velikonoční zvyky

Výtvarná výchova

 • Řešení plošné kompozice s uplatněním kontrastu, tvaru, barev

Hudební výchova

 • Opakování not, intonace

Tělesná výchova

 • Bruslení

Doplňující informace pro rodiče

1. Ve středu jedeme bruslit – info bude na Elce.

 

Český jazyk Matematika Přírodověda Vlastivěda  
Procvičuj 1 Délka Louka – rostliny Přemyslovci – králové  
Procvičuj 2 Hmotnost Video Přemyslovci – souhrn  
Kvíz Osová souměrnost   Přemysl O. I. video  
      Přemysl O. II. video  
Angličtina        
Povolání        
Hledej        
Cvičení povolání        

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top