Týdenní plán od 14. 3. do 18. 3. 2016

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po B,L,M,P,S – opakování, podstatná jména (pád, číslo, rod), slovesa (osoba, číslo, čas)

Anglický jazyk

 • Přídavná jména (malý x velký, mladý x starý, hubený x tlustý, vysoký x nízký, krátký x dlouhý…) 

Matematika

 • Násobení a dělení do 100, opakování zaokrouhlování, písemného sčít. a odčít. a převodů jednotek

Prvouka

 • Rostliny: znaky a rostliny kvetoucí, nekvetoucí, chráněné, jedovaté, léčivé, užitkové, části kvetoucích rostlin

Pracovní činnosti

 • Pletení pomlázky

Výtvarná výchova

 • Jaro – kraslice

Hudební výcchova

 • Moderní tanec, poslech: B. Smetana, hra na flétnu: Komáři se ženili – nota c1

Tělesná výchova

 • Driblování, průprava ke Košíkové

Doplňující informace pro rodiče

 1. V pondělí 14. 3. jedou vybraná děvčata na recitační soutěž do Krnova. Odjezd 7:21 autobusem od školy, návrat kolem 14.00 h. S sebou: přezůvky, svačinu, peníze na autobus.
 2. V úterý 15. 3.  – akce Velikonoce v muzeu (Opava). Odjezd vlakem ve 12:46 a příjezd na vlakové nádraží v 17:23. Akce hrazena z přeplatků za plavání a pracovní sešity. S sebou: svačinku, pití, případně drobné na útratu. Prosím o zajištění aktovek dětí.  Žáci, kteří s námi nejedou, se učí i 5. hodinu v jiné třídě (upřesním), ostatní končí po 4. hodině, naobědvají se a společně odcházíme na vlak.
 3. V pátek nás navštíví ve třídě pan Handlíř a bude děti učit plést pomlázku. 

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Anglický jazyk
Slovesa Násobení a dělení Safari
Vyjmenovaná slova – opakování Písemné odčítání Family

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top