Týdenní plán od 21. 3. do 25. 3. 2016

 

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po V
 • Velikonoční přání

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba

Matematika

 • Násobení a dělení
 • Slovní úlohy
 • Písemné počítání

Prvouka

 • Poznávání kvetoucích a nekvetoucích rostlin
 • Léčivé, okrasné a užitkové rostliny

Pracovní činnosti

 • Velikonoční zdobení

Výtvarná výchova

 • Omalovánka

Hudební výchova

 • nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Nácvik košíkové

Doplňující informace pro rodiče

24. 3. velikonoční prázdniny

25. 3. Velký pátek – státní svátek

28.3.  Velikonoční pondělí

Přeji všem pěkné jarní svátky a chlapcům bohatou pomlázku!

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičovací úkoly

 

Jazyk český  Matematika  Prvouka 
Slova po V Násobení Znaky rostlin 
Procvičuj Opakuj Uč se
Back To Top