Týdenní plán od 14. 3. do 18. 3. 2011

 • 4. B
 • 606× přečteno

Český jazyk

 • Slovesný čas přítomný, minulý, budoucí – učebnice str. 59-63
 • Procvičování pravopisu – prac. sešit str. 52-57
 • Vlastní ilustrace
 • Četba ukázek z českých pověstí

Český jazyk – sloh

 • Blahopřání – učebnice str. 83

Anglický jazyk

 • Vaříme
 • Obohacování slovní zásoby

Matematika

 • Řešení slovních úloh
 • Osově souměrné útvary
 • Obvod čtverce a obdélníku – učebnice str. 49-54

Vlastivěda

 • Panovníci z rodu Přemyslovců
 • Opakování o ČR – pracovní list

Přírodověda

 • Háj na jaře – sasanka hajní, lípa srdčitá

Pracovní činnosti

 • Koláž z textilu

Výtvarná výchova

 • Stavby z historie

Hudební výchova

 • Opakování not, intonace podle not
 • Nácvik operky O Sněhurce

Informatika

 • Multimediální využití počítače
 • Kvalifikovaná práce s klávesnicí PC

Tělesná výchova

 • Rytmická a kondiční gymnastika
 • Míčové hry – spolupráce ve družstvech

Doplňující informace pro rodiče

Taťána Hazuchová, třídní učitelka

Back To Top