Týdenní plán od 21. 3. do 23. 3. 2016

Český jazyk

 • Opakování slabik – dě, tě, ně
 • Spojky a jejich funkce
 • Sloh – popis předmětu

Čtení

 • Plynulé čtení s výrazem

Psaní

 • Opis, přepis, přepis s dolňováním, diktát
 • Přepis krátkých textů

Matematika

 • Procvičování násobení a dělení 2, matematické hry
 • Geometrie – měření na cm, mm

Prvouka

 • Jaro u vody, jarní les
 • Určování rostlin a živočichů

Pracovní vyučování

 • Nevyučuje se.

Výtvarná výchova

 • Dokončení velikonoční dekorace

Hudební výchova

 • Nevyučuje se.

Tělesná výchova

 • Válení a kutálení plných míčů
 • Podávání a nošení

Doplňující informace pro rodiče

 1. Začínáme s násobilkou, bylo by vhodné každý den chviličku procvičovat řady násobků
 2. Procvičujte násobky 2 a 3 rychle a bez dlouhého přemýšlení
 3. Ve čtvrtek a pátek 24. 3. a 25. 3. jsou velikonoční prázdniny
 4. V pondělí 28. 3. je státní svátek
 5. Nástup do školy je v úterý 29. 3.

Irena Santariusová, třídní učitelka

MATEMATIKA ČESKÝ JAZYK PRVOUKA
Hledej násobky 2 Obrázkový rébus Co dělá jaro
Příprava na dělení Spojky Velikonoce
Dělení 2 Dě, tě, ně Znalosti o jaru

Text

Back To Top