Týdenní plán od 14. 12. do 18. 12.

Český jazyk

 • procvičování podstatných jmen rodu mužského PS str. 12
 • podstatná jména rodu ženského a středního str. 77-85

Český jazyk – sloh

 • líčení zážitků

Anglický jazyk

 • I have got
 • slovní zásoba 3. A

Matematika

 • pamětné početní příklady
 • průměrná rychlost
 • dělení 2 ciferným činitelem a slovní úlohy
 • geometrie: rýsování trojúhelníku, čtverce, obdélníku a výpočet obvodu, obsahu

Vlastivěda

 • obnovení republiky

Přírodověda

 • vesmír – skupinová práce
 • magnety

Pracovní činnosti

 • úprava stolu a stolování

Výtvarná výchova

 • vánoční přání

Hudební výchova

 • koledy
 • J. J. Ryba

Tělesná výchova

 • hrazda
 • míčové dovednosti

Doplňující informace pro rodiče

 • dne 17. 12. máme koncert, vstupné 30 Kč
 • dne 18. 12. jedeme do planetária, vstupné 30 Kč

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top