Týdenní plán od 21. 12. do 25. 12. 2015

 

Český jazyk

 • Shoda podmětu s přísudkem
 • Podmět a přísudek holý, rozvitý, několikanásobný

Český jazyk – sloh

 • Nevyučuje se

Anglický jazyk

 • Have got, has got

Matematika

 • Dělení dvojcif. dělitelem
 • Průměrná rychlost

Vlastivěda

 • Obnovení republiky
 • Poválečný vývoj

Přírodověda

 • Nevyučuje se

Pracovní činnosti

 • Nevyučuje se

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Pohybové a míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

Přeji Vám pěkné Vánoce a spoustu splněných přání v dalším roce.

                          Grčková Ludmila, třídní učitelka

Back To Top