Týdenní plán od 14. 12. do 18. 12. 2015

Český jazyk

 • Podmět a přísudek holý, rozvitý
 • Shoda přísudku s podmětem
 • Slovní druhy

Český jazyk – sloh

 • Vypravování – osnova

Anglický jazyk

 • Have got – short form

Matematika

 • Písemné dělení dvojcif. dělitelem
 • Obsah obdélníku a čtverce

Vlastivěda

 • Okupace, 2. svět. válka

Přírodověda

 • Subtropický pás
 • Mírný pás

Pracovní činnosti

 • Vánoční ozdoby

Výtvarná výchova

 • Rozvíjení prostorového vidění

Hudební výchova

 • Koledy
 • Karaoke

Tělesná výchova

 • Bruslení

Doplňující informace pro rodiče

Ve čtvrtek pojedeme bruslit, informace budou na El-ce.

matematika

český jazyk

geometrie procvičujeme pravopis
Back To Top