Týdenní plán od 21. 12. do 25. 12. 2015

Český jazyk

  • Podstatná jména – určování

Anglický jazyk

  • Vánoce

Matematika

  • Počítání do 1 000

Prvouka

  • Vycházka do lesa

Pracovní činnosti

  • Stavebnice a hry

Výtvarná výchova

  • Nevyučuje se

Hudební výchova

  • Koledy

Tělesná výchova

  • Vycházka do lesa

Doplňující informace pro rodiče

V pondělí i v úterý vyučování jen do 11.25 hod., v úterý vyrazíme na dvě hodiny do přírody a zaneseme do lesa připravené dobroty pro zvířata. Na poslední dvě hodiny si mohou děti přinést vlastní hry.

Všem dětem a rodičům přeji pěkné svátky v rodinném kruhu a co nejvíc pohody a odpočinku do příštího roku.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Úkoly k procvičování učiva

Matematika  Jazyk český 
 Slovní úlohy Podstatná jména
 Počítání Opakuj si
Back To Top