Týdenní plán od 21. 12. do 25. 12. 2015

Český jazyk

 • Tvrdé souhlásky – opakování učiva

Čtení

 • Poslech pohádky
 • Společná četba

Psaní

 • Opis, přepis písmen, slov a vět

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 100 – zábavné úkoly

Prvouka

 • Besídka

Pracovní vyučování

 • Nevyučuje se

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Nevyučuje se

Doplňující informace pro rodiče

 1. Pondělí – zkrácené vyučování do 11:25
 2. Úterý    – besídka (děti nemusí mít aktovky, stačí batůžek)
 3. Přinesou si dárek pro kamaráda, trochu cukroví a hrníček na punč)
 4. Vánoční prázdniny trvají od 23. 12 do 3. 1. 2016
 5. Rodičům i dětem přeji ať se Vám splní všechna přání a najdete pod stromečkem nejkrásnější dárky

Irena Santariusová, třídní učitelka

Odkazy

MATEMATIKA ČESKÝ JAZYK
Opakuj a procvičuj Generální úklid

 

Text

Back To Top