Týdenní plán od 21. 12. do 25. 12. 2015

Český jazyk

  • Procvičování sloves – určování

Český jazyk – sloh

  • Nevyučuje se

Anglický jazyk

  • Popis činnosti

Matematika

  • Převody jednotek

Vlastivěda

  • Nevyučuje se

Přírodověda

  • Rostliny – opakování

Pracovní činnosti

  • Vánoční svícínek

Výtvarná výchova

  • Nevyučuje se

Hudební výchova

  • Nevyučuje se

Tělesná výchova

  • Přihrávky, pohyb s míčem, střelba na koš

Doplňující informace pro rodiče

1. V pondělí a v úterý je zkráceno vyučování – informace na Elce.

2. Na pondělí si děti nemusí nosit přírodovědy ani čítanky, nezapomeňte na CD, dáreček pro spolužáka a pár kousků cukroví.

3. V úterý se neučíme, stačí si vzít jen pouzdra a svačinu.

Odkazy k procvičování učiva

Vlastivěda Matematika Jiné Český jazyk  
Vodstvo ČR Převody jednotek  Adventní kalendář
Slovesa – souhrn
 
    První pomoc    
    Koledy    
    Bezpečný internet    

Užijte si s rodinou pohodové svátky, ať nemají vadu jedinou a jsou jako z pohádky…

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top