Týdenní plán od 14. 12. do 18. 12. 2015

Český jazyk

 • Shoda přísudku s podmětem.
 • Betlémy.

Český jazyk – sloh

 • Dopis.

Anglický jazyk

 • Have got, has got.

Matematika

 • Písemné dělení 2 cif. dělitelem.
 • Průměrná rychlost.
 • G: obsah a obvod obélníku a čtverc; konstrukce obdélníku, čtverce a trojúhelníku.

Vlastivěda

 • Osvobození republiky.
 • Poválečný vývoj.

Přírodověda

 • Savana a poušť.

Pracovní činnosti

 • Papírořez.

Výtvarná výchova

 • Rozvíjení prostorového vnímání.

Hudební výchova

 • Zpěv a poslech koled.

Tělesná výchova

 • Pohybové hry.
 • Přetlaky a přetahy.

Doplňující informace pro rodiče

 • Někteří žáci nemají obalenu matematiku č. 2.
 • Dokupte dětem tabulky a fixy.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Český jazyk

Matematika

Shoda přísudku s podmětem Čtverec a obdélník
Back To Top