Týdenní plán od 14. 12. do 18. 12. 2009

Český jazyk

 • Pokračujeme v souhláskách tvrdých (slabiky ky, ry, dy)
 • Učebnice str. 49 až 51

Čtení

 • Seznamujeme se s K. Čapkem, děti si mohou přinést jeho knížku
 • Čítanka str. 63 až 66

Psaní

 • Dodržujeme velikost písmen
 • Písanka str. 27 až 29

Matematika

 • Stále trénujeme pamětné sčítání a odčítání do 20 s přechodem
 • Sčítáme celé desítky do 100
 • Začneme odčítání desítek do 100
 • Hrajeme si s papírovými penězi
 • PS str. 13 až 15

Prvouka

 • Dokončíme Albrechtické noviny – práce ve dvojicích
 • Nové učivo – proměny přírody v zimě

Pracovní vyučování

 • Kapřík – dokončení práce

Výtvarná výchova

 • Hodina odpadá – výlet do Rožnova

Hudební výchova

 • Koncert country skupiny v sále malé tělocvičny ( vstupné 30 Kč)
 • Opakování koled

Tělesná výchova

 • Kotoul vpřed
 • Závodivé hry

Doplňující informace pro rodiče

Nezapomeňte, prosím, že odjezd na výlet do Rožnova je už v 7.30 hod. od školy. Děti mají oběd ve škol. jídelně odhlášen. S sebou si vezmou větší svačinu, drobné na útratu a hlavně teplé oblečení a pohodlnou obuv. Pokud bývá dětem nevolno v autobusu, mohou si vzít prášek a igelitový pytlík.  Návrat mezi 15.oo až 16.00hod.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top