Týdenní plán od 21. 12. do 25. 12. 2009

Čtení

 • seznámení s hláskou a písmenem V
 • čtení slov s předložkami
 • čtení volných listů ve fólii
 • Slabikář str. 32

Psaní

 • psaní v, y
 • str. 8, 9

Matematika

 • sčítání a odčítání v oboru do 6
 • automatizace početních spojů
 • PS 2, str. 1

Prvouka

 • prázdniny

Pracovní vyučování

 • prázdniny

Výtvarná výchova

 • prázdniny

Hudební výchova

 • Dvanáct měsíčků – hudební operka

Tělesná výchova

 • hry na sněhu

Doplňující informace pro rodiče

V úterý si děti přinesou pouze pouzdro, svačinku a papuče. Mohou si vzít nějakou hračku nebo hru. Půjdeme i ven, proto jim dejte vhodné oblečení.

Mráz namaloval na okna bílou krajinu a vánoční čas zase přišel k nám. Svět na sebe vzal po roce bílou peřinu a děti začly věřit pohádkám…

Přeji Vám všem klidné a ničím nerušené vánoční svátky. Ve škole se s dětmi uvidíme 4. ledna 2010.

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top