Týdenní plán od 4. 1. do 8. 1. 2010

Čtení

 • hláska a písmeno V
 • čtení slov s předložkami
 • vyprávění o Vánocích
 • čtecí listy ve fólii
 • Slabikář str. 33-35

Psaní

 • psaní slov, opis, přepis
 • psaní V
 • str. 10-13

Matematika

 • vyvození čísla 7, doplňování v číselné řadě
 • porovnávání, rozklad
 • sloupečky ve fólii
 • PS 2, str.2-4

Prvouka

 • naše obec, významná místa v obci

Pracovní vyučování

 • práce se stavebnicí, montáž a demontáž

Výtvarná výchova

 • slavnostní večeře – vzpomínka na Štědrý večer

Hudební výchova

 • Chumelí se, chumelí
 • hra na tělo

Tělesná výchova

 • skoky snožmo, odraz snožmo
 • cvičení se švihadly

Doplňující informace pro rodiče

Děti si přinesou čisté cvičební úbory, ve středu nejspíš půjdeme na vycházku, proto děti vhodně oblékněte.

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top