Týdenní plán od 14. 12. 2009 do 18. 12. 2009

Čtení

 • čtení tiskacího a psacího písma
 • množné číslo
 • opakování všech probraných písmenek
 • vánoční čas
 • čtení na fólii
 • vyprávění podle obrázků
 • Slabikář str. 30-31

Psaní

 • přepis, opis
 • celé věty
 • diktát slabik, celých slov
 • str. 5-7

Matematika

 • odčítání v oboru čísel do 6
 • slovní úlohy, odpovídáme celou větou
 • početní diktát
 • rozklad čísel
 • str. 31-32

Prvouka

 • živočichové v zimě
 • zimní svátky
 • str. 24-25

Pracovní vyučování

 • vánoční svícen z jablíčka, pomeranče

Výtvarná výchova

 • co bych si moc přál

Hudební výchova

 • koledy
 • Přišli čtyři koledníci

Tělesná výchova

 • ručkování ve svisu na žebřinách

Doplňující informace pro rodiče

Na čtvrtek přinést jablíčko nebo pomeranč + 5 Kč.

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top