Týdenní plán od 21. 11. do 25. 11. 2022

Čtení

 • Písmeno T, t
 • Procvičování čtení a skládání probraných písmen, slabik, slov, vět

Psaní

 • Nácvik písmen i, u
 • Písanka 1. díl

Matematika

 • Sčítání, odčítání v oboru 0-5 – automatizace spojů, rychlost
 • Rozklad čísel
 • Psaní číslice 6

Prvouka

 • Jak bydlím, vybavení domácnosti

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem – čert

Výtvarná výchova

 • Vločka

Hudební výchova

 • Nácvik písní na vánoční vystoupení
 • Vánoční pečení, Vánoční, Vánoční čas

Tělesná výchova

 • Cvičení v družstvech, překážková dráha
 • Trenéři – všesport

Doplňující informace pro rodiče

 • V pondělí 21. 11. od 15 h se budou konat Adventní dílny ve třídách spodní chodby, kde si budete moci společně s dětmi vyrobit domů adventní věneček. Všechen materiál bude připraven k zakoupení přímo na místě včetně malého pohoštění.  Součástí akce je také prodej vánoční hvězdy pro Tomáše. Jste srdečně zváni!
 • Ve čtvrtek 24. 11.  od 15:30 hod. se budou konat individuální konzultační schůzky, svůj čas si budete moct zarezervovat na EduPage
 • V pátek 25. 11. vystoupíme s dětmi na Vánočním jarmarku – čas ještě upřesním

 

PROCVIČUJ SI UČIVO

Český jazyk Matematika Prvouka Hv
Písmeno T Počítání do 5 – rozklad Můj domov Vánoční čas
Čtení slov – kolotoč Sčítání, odčítání do 6 Je to na hraní?  Vánoční pečení
Skládej slova Počítání do 5 s mincemi Vánoční
Prasknutí balónku -počítání do 6

Kateřina Jalama, třídní učitelka

Back To Top