Týdenní plán od 28. 11. do 2. 12.

Čtení

 • Vyvození písmene J, j, Y, y
 • Procvičování čtení a skládání probraných písmen, slabik, slov, vět
 • Slabikář s. 8-14

Psaní

 • Nácvik písmene e, l
 • Psaní slabik le, li, lu
 • Písanka  s. 5-10

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru čísel 0 – 5 (automatizace spojů, rychlost)
 • Doplňování druhého sčítance v příkladu
 • Rozklad čísel
 • Číslo 6, psaní číslice 6
 • Sčítání do 6
 • Matematika 2. díl s. 1-4

Prvouka

 • Zima, Mikuláš
 • PS s. 25, 26

Pracovní vyučování

 • Adventní výstava

Výtvarná výchova

 • Zima za oknem

Hudební výchova

 • Nácvik : Čertí nemehlo, básničky na Mikuláše
 • Opakování vánočních písní

Tělesná výchova

 • Akrobacie – kotoul vzad
 • Trenéři – všesport

Doplňující informace pro rodiče

 • Děkuji za účast dětí na vystoupení
 • V úterý 29. 11. půjdeme během vyučování na adventní výstavu, děti mohou mít penízky na útratu 🙂
 • Pravidelně kontrolujte ostrouhané tužky a pastelky v pouzdře, budeme potřebovat malou fólii
PROCVIČUJ SI UČIVO
Čtení                                           Matematika                                        Prvouka                                            
Přiřaď slova Číselný obor 0-5 Zima
Slabiky Pro odvážné Zimní radovánky
Písmeno J, j Procvičujeme počítání do 5 Vánoční pexeso 
Skládej slova Příšerky – počítáme do 6
Ztracené písmenko Počítáme do 6 se zebrou
Co je na obrázku? Sčítání do 6
Písmeno a hláska Y, y
Procvičujeme slabiky
Čteme věty

Kateřina Jalama, třídní učitelka

Back To Top