Týdenní plán od 14. 11. do 18. 11. 2022

Čtení

 • Opakování, procvičování probraných písmen, slabik
 • Hláska a písmeno T, t
 • Skládání ze složek

Psaní

 • Opakování uvolňovacích cviků
 • Nácvik písmene i, í

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru čísel 0 – 5 (automatizace spojů, rychlost).
 • Rozklad čísel.
 • Nácvik psaní sloupečků s příklady – úprava.
 • PS str. 49-52.

Prvouka

 • Moje rodina

Pracovní vyučování

 • Slavnost slabikáře

Výtvarná výchova

 • Státní svátek

Hudební výchova

 • Nácvik vystoupení ma vánoční jarmark

Tělesná výchova

 • Akrobacie
 • Tanec

Doplňující informace pro rodiče

17. 11. Státní svátek

18. 11. Ředitelské volno

Trénujte skládání slov ze složek, procvičujte sčítání a odčítání do 5 zpaměti, kontrolujte pomůcky do školy, dětem dochází lepidla, některé pastelky je třeba obměnit.

25. 11. Vystoupíme na Vánočním jarmarku – informace na EduPage

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ  
Čtení                                           Matematika                                        Prvouka                                             Hv
První hláska Vláček Moje rodina Vánoční pečení
Domino Číselná řada Vánoční
Hledej slabiky Sčítání do 5
Čteme slova Odčítání do 5
Čteme věty
Najdi správnou slabiku
Hláska a písmeno T

Kateřina Jalama, třídní učitelka

Back To Top